dr Marcin Zasadowski

Tytuł specjalisty Anestezjologii i Intensywnej Terapii uzyskałem W Polsce . Tam też pracowałem w kilku szpitalach gdzie wykonywałem znieczulenie ogólne, lokoregionalne (zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe, blokady), sedację pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia do różnych zabiegów chirurgicznych i diagnostycznych. Jednocześnie zajmowałem się intensywna terapią w OIT (oddziale intensywnej terapii). Doszedłem do stanowiska  zastępcy ordynatora OIT, a następnie p.o. ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od 2008 roku pracuję jako anestezjolog FEA w Hospital Virgen de La Luz w Cuenca oraz w Hospital Recoletas. Posiadam duże doświadczenie we wszystkich rodzajach znieczuleń w Chirurgii Ogólnej, Traumatologii, Urologii, Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Naczyniowej i Wewnątrznaczyniowej, Okulistyce, Ginekologii i Położnictwie (analgezja zewnątrzoponowa i dożylna porodu naturalnego i cesarskiego cięcia). Zajmuję się również opieką po znieczuleniu, intensywna terapią, transportem medycznym pacjentów w stanie krytycznym.