AnestServ


Oferuję profesjonalne usługi z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz leczenia bólu:

Znieczulenie dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat do wszystkich rodzajów zabiegów chirurgicznych z wyjątkiem zabiegów kardiochirurgicznych. Wszystkie techniki znieczulenia: anestezja ogólna, anestezja przewodowa.
Sedacje do bolesnych i nieprzyjemnych technik diagnostycznych takich jak np. badania endoskopowe.
Konsultacje online – wszystko co pacjent chciałby i powinien wiedzieć przygotowując się do znieczulenia, ocena przedoperacyjna do wybranych zabiegów i procedur medycznych.
Transport chorych wymagających stałego nadzoru medycznego.
Znieczulenie porodu fizjologicznego, znieczulenie do cięcia cesarskiego, wstępną ocenę i stabilizację noworodka.
Ocenę i leczenie bólu ostrego i przewlekłego obejmujące farmakoterapię i techniki inwazyjne